Skip to main content

Linjasaneerauskartoituksesta alkanut talon rakenteiden tutkimus johti muutamassa vuodessa vuokrasuhteiden irtisanomiseen, talon purkupäätökseen ja lopulta Turun ateljeetalosäätiön lakkautukseen. Säätiön viimeisen hallituksen puheenjohtaja Matti Tainio kertaa viimeiset vaiheet.

Turun ateljeetalosäätön uusi hallitus aloitti kautensa vuodenvaihteessa 2017 päätehtävänään Parrantien ateljeetalojen linjasaneeraus, jota suunniteltiin aloitettavaksi vuoden 2017 aikana. Saneerausta edeltävässä kartoituksessa havaittiin kuitenkin vakavia sisäilmaongelmia, jotka pysäyttivät suunnitellun saneerauksen täysin. RTC Vahanen Turku Oy:n tekemä kartoitus paljasti rakennuksissa olevan merkittäviä rakenteellisia puutteita ja niiden seurauksena ongelmia, jotka vaikuttivat merkittävästi asuintilojen sisäilman laatuun.

Tarkempi tutkimus paljasti mikrobikasvustoa, jonka keskeinen syy oli alkuperäinen 1960-luvulla käytetty rakennustekniikka. Myöhemmin taloihin rakennettu koneellinen ilmanvaihto oli pahentanut tilannetta, kun ilmanvaihtolaitteiden poistama ilma korvautui vaurioituneiden rakenteiden kautta.

Tutkimustulosten perusteella ateljeetalosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 3.5.2017, että kaikki vuokralaiset voivat halutessaan muuttaa pois huoneistoista välittömästi. Muuttaessaan asukkaat vapautuvat vuokranmaksuvelvollisuudesta seuraavan kuukauden alusta, mutta heidän vuokrasuhteensa säilyy toistaiseksi.

Asukkaille tiedotettiin tilanteesta välittömästi kokouksen jälkeen 4.5.2017. Lisäksi järjestettiin tiedotus- ja kyselytilaisuus asukkaille seuraavalla viikolla. Hallituksen jäsenten lisäksi asukkaiden kysymyksiin vastaamaan tuli RTC Vahanen Turku Oy:n edustaja.

Peruskorjauksen rahoitus kaatuu

Vaikka tilanne oli vaikea, ateljeetalosäätiön hallitus elätteli vielä toiveita rakennusten peruskorjauksesta asuttavaan kuntoon, jolloin toiminta voisi kriisin selvittyä jatkua entisellään. Koska säätiön omaisuus – Parrantien kiinteistö – oli sisäilmaongelman vuoksi muuttunut käytännössä arvottomaksi, ei säätiöllä ollut mahdollisuuksia itse tai pankin tuella kustantaa korjausta.  Selvitysten jälkeen ainoa mahdollinen peruskorjauksen tukija oli Turun kaupunki, jolta haettiin runsaan miljoonan euron avustusta A-insinöörit Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti.

Turun kaupungille tehty hakemus peruskorjaustuesta hylättiin kaupunginhallituksen kokouksessa 23.10.2017. Päätöksen jälkeen säätiön hallituksen oli pakko luopua peruskorjaussuunnitelmasta ja irtisanoa asukkaiden vuokrasopimukset. Tämän käänteen yhteydessä ateljeetalojen kohtalosta tiedotettiin myös medialle.

Samaan aikaan peruskorjauksen suunnittelun kanssa säätiön hallitus oli pohtinut vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Mahdollisuuksina olivat ateljeetalosäätiön toiminnan nopea lopettaminen, jolloin Parrantien tontin vuokrasopimuksen edellyttämä rakennusten purkaminen olisi jäänyt suurelta osin Turun kaupungin kustannettavaksi tai yhteistyö ulkopuolisen sijoittajan kanssa, jolloin Parrantien tontille olisi voitu rakentaa uudisrakennus. Uudisrakennuksen myynnistä tai vuokrauksesta saatavat tulot olisivat mahdollistaneet säätiön toiminnan jatkumisen suppeammassa muodossa.

Uusi rivitalo, uusi alku?

Talven 2018 aikana säätiön hallitus sai joitain yhteydenottoja kiinteistöstä kiinnostuneilta tahoilta, mutta yhteistyösuunnitelmat kaatuivat epärealistiseen käsitykseen säätiön mahdollisuuksista osallistua Parrantien tonttia hyödyttävään uudisrakennushankkeeseen tai suunnitelman taustalla olleeseen pyrkimykseen hyötyä säätiön heikosta tilanteesta. Ainoastaan TKU-rakennus Oy:n esittämä tarjous kuulosti toteutettavissa olevalta ja säätiön toiminnan jatkamisen suhteen mahdolliselta.

Kesäkuussa 2018 Turun taideyhdistys päätti jättää säätiön, koska sen toiminta on ratkaisevasti muuttumassa. Tämän jälkeen säätiön hallituksessa olivat Arte ry:n, Turun kaupungin ja Turun taiteilijaseuran edustukset.

Syyskuussa 2018 ateljeetalosäätiön hallitus teki aiesopimuksen yhteistyöstä TKU-rakennuksen tarjouksen taustalla olleen Veli-Matti Otavan sekä hänen kumppaninsa Kalle Dahlmanin kanssa. Tavoitteena oli muodostaa uusi asunto-osakeyhtiö, joka rakennuttaisi Parrantien tontille rivitalon, jonka asuntojen myyntivoitosta saadulla osuudellaan säätiöllä olisi mahdollisuus lunastaa käyttöönsä 1-2 asuntoa ja jatkaa toimintaansa aikaisempaa suppeammassa muodossa.

Aiesopimuksen jälkeen säätiö ryhtyi hankkimaan purkulupaa ateljeetaloille, jotta uudisrakennus saataisiin vireille. Purkuluvan myöntää Turun kaupunki, ja sitä varten vaadittiin lausunto maakuntamuseolta sekä ateljeetalojen aiempaa peruskorjausta rahoittaneelta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) (vuoteen 1993 Asuntohallitus, 1993-2007 valtion asuntorahasto, ARA).

Purkuluvan saamiseen tarvittavat hallinnolliset muodollisuudet kestivät yli kaksi vuotta. Tänä aikana säätiön vastuulla olleet Parrantien kiinteistön kulut aiheuttivat säätiön varojen loppumisen vuoden 2020 aikana.

Velkojen maksu ja ainutkertaisia stipendejä

Viimeisenä vaihtoehtona ennen konkurssihakemusta Turun ateljeetalosäätiön hallitus tarjosi Parrantien tontin vuokraoikeutta Otavan ja Dahlmanin ostettavaksi, jolloin ostaja ottaisi vastuulleen myös vanhojen rakennusten purkamisen. Tarjous hyväksyttiin ja kauppa vuokraoikeudesta tehtiin keväällä 2021.

Päästyään eroon Parrantien kiinteistöstä ja siihen liittyvistä kuluista Ateljeetalosäätiön hallitus ryhtyi välittömästi toimiin säätiön toiminnan lopettamiseksi. Kaupasta saadut varat riittivät säätiölle kertyneiden velkojen maksamiseen, säätiön lopettamiskuluihin sekä säätiön säännöissä mahdollistettujen stipendien myöntämiseen valituille turkulaisille kuvaamataiteilijoille. Ainutkertaiset Turun ateljeetalosäätiön stipendit saivat Marko Backman, Jessica Koivistoinen, Mari Metsämäki ja Aishe Vejdani.

Säätiö lopetti toimintansa kesäkuun 2021 lopussa.

Säätiön viimeisessä hallituksessa toimivat Arte ry:n edustajana Matti Tainio (puheenjohtaja 2017-2021), Turun kaupungin edustajana Tuija Sievänen (varapuheenjohtaja 2017-2021), Turun taiteilijaseuran edustajina Markku Laakso 2017, Henri Terho 2017-2020, Margarita Rossello Ramon 2021 ja Turun taideyhdistyksen edustajana Mia Haltia 2017-2018.

Kirjoittaja

Matti Tainio

Jaa artikkeli